projekt  "SEKTOROVÁ  DOHODA  PRO  CHEMII - SOCIÁLNÍM  DIALOGEM  K  PODPOŘE ZAMĚSTNANOSTI"     realizace 2016 - 2021

KA3 - Pracovní skupina pro zaměstnanost v chemii

10. 11. 2016 10:00 - 13:00
ORGANIZUJE SCHP ČR

Pracovní skupina pro zaměstnanost v chemii se poprvé sešla na jednání dne 10.11.2016.


Složení členů pracovní skupiny na základě přijatých nominací je uvedeno v příloze a důraz byl kladen na vyváženost složení skupiny z reprezentované představiteli ministerstev MPSV, MPO a MŠMT, asociací středních škol, zástupců vysokých škol, dále dvou největších zaměstnavatelů chemického průmyslu zabezpečujících chemické výroby, a SCHP ČR a OS ECHO jako příjemce a partnera projektu.

Program jednání uveden v příloze č.2.

zavrit