projekt  "SEKTOROVÁ  DOHODA  PRO  CHEMII - SOCIÁLNÍM  DIALOGEM  K  PODPOŘE ZAMĚSTNANOSTI"     realizace 2016 - 2021

O projektu

Sektorová dohoda pro chemii je písemné vyjádření podpory státních institucí a širokého spektra společností chemického sektoru České republiky veškerým aktivitám, které napomáhají ke zvyšování zaměstnanosti v chemickém odvětví podporou mladé generace v získávání pozitivního vztahu k chemii jako budoucímu povolání. Úlohou sociálních partnerů za podpory projektu je ustanovit a zkonsolidovat týmy realizátorů a propagátorů aktivit sektorové dohody k naplňování jejího cíle.

Chemie je obor, bez kterého si nedovede nikdo představit svůj život. Výrobky chemického, farmaceutického, plastikářského a gumárenského průmyslu se staly nedílnou součástí života společnosti a každého občana. V ČR se vyrobí například 1,4 % evropské produkce chemikálií, ale další chemikálie je potřeba ještě dovážet.
Chemický průmysl (ve výše definované šíři) zaměstnává přes 135 tisíc pracovníků. Celý obor řeší generační obměnu pracovníků. Specifické jsou požadavky na jejich vztah k práci s chemikáliemi a s tím spojenými riziky. Získání vztahu k práci s chemikáliemi a na chemických analýzách je prokazatelně nejúčinnější v období dospívání.
Projekt má přispět k vyšší zaměstnanosti a generační obměně pracovníků chemického průmyslu za pomoci sociálního dialogu obou sociálních partnerů a relevantních subjektů.
Důležitým momentem projektu je i skutečnost, že MPSV je jedním ze strategických partnerů Sektorové dohody pro chemii (plné znění ke stažení níže), a poskytnutím dotace na realizaci projektu naplňuje svoji roli v podpoře realizace Sektorové dohody pro chemii.

Akce pořádané v rámci realizace projektu:

  • Konference k výměně zkušeností za účasti strategických a výkonných partnerů Sektorové dohody pro chemii
  • Workshop konzultantů monitorujících realizaci aktivit sektorové dohody a analyzujících vývoj zaměstnanosti absolventů středních odborných a vysokých škol se zaměřením na chemii
  • Jednání pracovní skupiny pro chemické odvětví za účasti relevantních zástupců sociálních partnerů, zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělávacích institucí a státní správy

 

zavrit