projekt  "SEKTOROVÁ  DOHODA  PRO  CHEMII - SOCIÁLNÍM  DIALOGEM  K  PODPOŘE ZAMĚSTNANOSTI"     realizace 2016 - 2021

KA2 - Sektorová dohoda a regiony I

1. 6. 2016 - 2. 6. 2016
ORGANIZUJE SCHP ČR

Výkonní partneři Sektorové dohody pro chemii se účastnili dvoudenního workshopu  výkonných partnerů realizujících aktivity Sektorové dohody pro chemii v Pardubicích ve dnech 1. -2. 6. 2016. 

První den byly v diskusi prezentovány příklady dobré praxe a účastníci mimo jiné byli přítomni vyhlášení výsledků 4. celostátního finále soutěže pro ZŠ "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR" jako významné akce pro podporu budoucí zaměstnanosti mladé generace v chemickém odvětví. Druhý den workshopu se uskutečnil diskusní seminář facilitovaný MgA. Alenou Špačkovou na téma způsobů vedení komunikace s cílovou skupinou pro dosahování maximální efektivity v úspěšnosti aktivit vedoucích k přijetí nových zaměstnanců.

zavrit